ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
28
25
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
33
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...