ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกะทอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
15
21
36
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
19
9
28
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
10
17
27
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
78
65
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
86
179
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...