ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไทยนิยม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
18
12
30
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
2
6
8
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
55
55
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
65
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...