ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเจริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
15
7
22
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
14
12
26
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
60
59
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
66
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...