ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
287
369
656
15
ม.2
264
365
629
14
ม.3
211
333
544
13
รวมมัธยมต้น
762
1,067
1,829
42
ม.4
161
338
499
15
ม.5
167
329
496
12
ม.6
127
288
415
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
455
955
1,410
39
รวมทั้งหมด
1,217
2,022
3,239
81
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...