ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
281
354
635
17
ม.2
279
386
665
17
ม.3
265
357
622
15
รวมมัธยมต้น
825
1,097
1,922
49
ม.4
161
403
564
15
ม.5
178
363
541
15
ม.6
158
336
494
16
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
497
1,102
1,599
46
รวมทั้งหมด
1,322
2,199
3,521
95
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...