ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
9
13
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
14
18
32
3
ป.1
7
11
18
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
41
40
81
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
7
8
15
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
25
23
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
81
161
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...