ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแดงน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
2
8
10
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
14
17
31
3
ป.1
22
17
39
2
ป.2
14
15
29
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
7
12
19
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
79
73
152
7
ม.1
8
8
16
1
ม.2
22
11
33
1
ม.3
10
13
23
1
รวมมัธยมต้น
40
32
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
122
255
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...