ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
10
9
19
3
ป.1
8
7
15
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
7
13
20
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
53
49
102
6
ม.1
14
6
20
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
15
8
23
1
รวมมัธยมต้น
36
24
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
82
181
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...