ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสนามบิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
69
78
147
5
อบ.3
85
79
164
5
รวม อบ.
154
157
311
10
ป.1
199
163
362
10
ป.2
212
152
364
10
ป.3
192
178
370
8
ป.4
192
184
376
8
ป.5
201
195
396
8
ป.6
208
182
390
8
รวมประถม
1,204
1,054
2,258
52
ม.1
57
44
101
3
ม.2
62
33
95
3
ม.3
51
44
95
3
รวมมัธยมต้น
170
121
291
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,528
1,332
2,860
71
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...