ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหัววัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
10
5
15
3
ป.1
0
3
3
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
11
13
24
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
18
39
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...