ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
11
13
24
3
ป.1
5
10
15
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
51
51
102
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
9
2
11
1
ม.3
5
1
6
1
รวมมัธยมต้น
20
7
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
71
153
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...