ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
9
2
11
1
รวม อบ.
15
11
26
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
41
37
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
48
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...