ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
10
16
26
2
ป.1
9
2
11
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
40
29
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
45
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...