ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
0
3
3
1
รวมประถม
35
34
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
44
88
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...