ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
34
28
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
35
81
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...