ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
13
22
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
22
25
47
3
ป.1
6
7
13
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
51
41
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
66
139
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...