ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
23
25
48
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
52
38
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
63
138
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...