ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชุมแพ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
23
22
45
3
ป.1
11
10
21
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
4
14
18
1
รวมประถม
51
57
108
6
ม.1
15
14
29
1
ม.2
16
14
30
1
ม.3
27
18
45
1
รวมมัธยมต้น
58
46
104
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
125
257
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...