ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
1
4
5
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
28
24
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
33
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...