ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
19
15
34
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
64
60
124
6
ม.1
11
14
25
1
ม.2
13
10
23
1
ม.3
13
6
19
1
รวมมัธยมต้น
37
30
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
107
224
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...