ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
15
21
36
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
18
15
33
1
รวมประถม
59
61
120
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
34
33
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
115
223
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...