ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
0
3
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
21
13
34
3
ป.1
5
8
13
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
38
38
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
51
110
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...