ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
13
14
27
3
ป.1
10
10
20
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
45
45
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
59
117
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...