ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแคนเหนือ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
16
18
34
3
ป.1
6
7
13
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
30
36
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
54
100
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...