ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกโกโคกกลาง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
14
6
20
1
รวม อบ.
19
11
30
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
3
9
12
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
36
41
77
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
6
8
14
1
รวมมัธยมต้น
19
20
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
72
146
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...