ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกโกโคกกลาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
15
15
30
2
ป.1
15
6
21
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
3
9
12
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
45
43
88
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
19
18
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
76
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...