ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
4
2
6
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
1
4
5
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
9
11
20
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13
13
26
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...