ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
6
4
10
3
ป.1
1
2
3
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
5
1
6
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
21
17
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
21
48
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...