ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
4
6
10
3
ป.1
2
2
4
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
12
11
23
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16
17
33
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...