ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
14
11
25
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
26
27
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
38
78
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...