ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
10
10
20
3
ป.1
8
6
14
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
0
4
4
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
27
28
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
38
75
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...