ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
14
14
28
3
ป.1
8
6
14
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
42
31
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
45
101
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...