ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
14
28
2
อบ.3
20
20
40
2
รวม อบ.
34
34
68
4
ป.1
20
15
35
2
ป.2
25
12
37
2
ป.3
16
12
28
2
ป.4
15
17
32
2
ป.5
18
18
36
2
ป.6
19
15
34
2
รวมประถม
113
89
202
12
ม.1
8
10
18
2
ม.2
19
18
37
2
ม.3
16
17
33
2
รวมมัธยมต้น
43
45
88
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
190
168
358
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...