ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
17
36
2
อบ.3
22
18
40
2
รวม อบ.
41
35
76
4
ป.1
25
11
36
2
ป.2
17
12
29
2
ป.3
16
19
35
2
ป.4
19
20
39
2
ป.5
19
15
34
2
ป.6
14
12
26
2
รวมประถม
110
89
199
12
ม.1
18
20
38
2
ม.2
16
19
35
2
ม.3
15
17
32
2
รวมมัธยมต้น
49
56
105
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
200
180
380
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...