ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
22
16
38
2
ป.1
15
6
21
1
ป.2
17
12
29
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
15
7
22
1
ป.5
13
5
18
1
ป.6
7
16
23
1
รวมประถม
74
50
124
6
ม.1
12
10
22
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
30
22
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
88
214
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...