ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
14
6
20
1
รวม อบ.
26
12
38
2
ป.1
17
12
29
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
13
5
18
1
ป.5
7
16
23
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
68
52
120
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
27
20
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
84
205
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...