ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
22
15
37
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
52
56
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
71
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...