ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกิ้ง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
20
22
42
3
ป.1
8
3
11
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
44
33
77
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
13
2
15
1
ม.3
25
9
34
1
รวมมัธยมต้น
43
19
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
74
181
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...