ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกิ้ง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
3
14
1
อบ.2
3
9
12
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
20
17
37
3
ป.1
10
6
16
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
45
29
74
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
4
9
13
1
ม.3
12
3
15
1
รวมมัธยมต้น
22
17
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
63
150
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...