ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
5
6
11
3
ป.1
7
6
13
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
23
21
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
27
55
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...