ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
14
29
1
อบ.2
32
37
69
3
อบ.3
36
49
85
3
รวม อบ.
83
100
183
7
ป.1
56
49
105
3
ป.2
60
53
113
3
ป.3
64
55
119
4
ป.4
54
55
109
3
ป.5
56
60
116
3
ป.6
72
57
129
4
รวมประถม
362
329
691
20
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
445
429
874
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...