ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
22
45
67
3
อบ.3
37
35
72
3
รวม อบ.
65
86
151
7
ป.1
53
55
108
3
ป.2
57
49
106
3
ป.3
53
47
100
3
ป.4
48
57
105
3
ป.5
72
58
130
4
ป.6
58
48
106
3
รวมประถม
341
314
655
19
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
406
400
806
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...