ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
11
17
1
อบ.2
8
16
24
1
อบ.3
16
20
36
1
รวม อบ.
30
47
77
3
ป.1
14
13
27
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
20
10
30
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
6
17
23
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
66
65
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
112
208
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...