ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
10
13
1
อบ.2
13
20
33
1
อบ.3
15
15
30
1
รวม อบ.
31
45
76
3
ป.1
9
8
17
1
ป.2
19
11
30
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
7
15
22
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
5
13
18
1
รวมประถม
60
64
124
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
109
200
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...