ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
24
18
42
3
ป.1
11
11
22
1
ป.2
4
13
17
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
22
11
33
1
ป.6
19
10
29
1
รวมประถม
74
71
145
6
ม.1
18
14
32
2
ม.2
31
13
44
2
ม.3
42
29
71
2
รวมมัธยมต้น
91
56
147
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
189
145
334
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...