ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
16
19
35
3
ป.1
7
13
20
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
18
9
27
1
ป.5
21
10
31
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
74
63
137
6
ม.1
29
13
42
2
ม.2
32
24
56
2
ม.3
40
27
67
2
รวมมัธยมต้น
101
64
165
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
191
146
337
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...