ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
9
5
14
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
21
21
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
26
56
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...