ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
13
12
25
3
ป.1
3
1
4
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
16
21
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
33
62
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...