ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
9
12
1
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
5
11
16
1
รวม อบ.
18
26
44
3
ป.1
5
9
14
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
5
15
20
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
47
63
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
89
154
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...