ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
21
19
40
3
ป.1
6
11
17
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
46
57
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
76
143
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...