ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
5
13
1
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
28
28
56
3
ป.1
9
11
20
1
ป.2
14
6
20
1
ป.3
6
13
19
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
55
55
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
83
166
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...