ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
9
19
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
28
23
51
3
ป.1
10
15
25
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
4
11
15
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
47
54
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
77
152
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...