ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดเชือก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
23
20
43
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
15
6
21
1
ป.3
14
3
17
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
63
42
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
62
148
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...