ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดเชือก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
20
22
42
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
15
7
22
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
59
43
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
65
144
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...