ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามป้อม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
15
21
36
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
11
14
25
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
58
64
122
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
8
12
20
1
รวมมัธยมต้น
24
21
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
106
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...