ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามป้อม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
7
18
1
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
25
20
45
3
ป.1
8
11
19
1
ป.2
8
13
21
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
56
66
122
6
ม.1
12
12
24
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
28
21
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
107
216
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...