ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าปอ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
55
43
98
6
ม.1
13
7
20
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
10
4
14
1
รวมมัธยมต้น
35
16
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
76
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...