ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าปอ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
17
13
30
1
รวม อบ.
23
18
41
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
11
4
15
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
49
43
92
6
ม.1
13
5
18
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
29
15
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
76
177
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...