ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
7
15
22
1
รวม อบ.
13
24
37
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
48
40
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
64
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...