ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสว่าง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
38
29
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
43
92
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...