ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสว่าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
31
30
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
36
75
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...