ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
8
22
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
29
17
46
3
ป.1
8
3
11
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
33
22
55
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
26
18
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
57
145
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...