ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
8
17
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
29
21
50
3
ป.1
8
6
14
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
3
0
3
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
34
26
60
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
27
19
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
66
156
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...