ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
12
9
21
3
ป.1
7
3
10
1
ป.2
4
0
4
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
3
9
12
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
31
22
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
31
74
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...