ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
18
13
31
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
4
0
4
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
3
9
12
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
33
25
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
38
89
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...