ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
25
19
44
3
ป.1
8
9
17
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
48
48
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
67
140
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...