ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
18
16
34
3
ป.1
14
8
22
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
48
47
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
63
129
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...