ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
16
14
30
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
32
30
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
44
92
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...