ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
8
11
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
12
15
27
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
33
25
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
40
85
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...