ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
14
11
25
3
ป.1
4
6
10
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
24
30
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
41
79
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...