ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
5
13
1
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
30
21
51
3
ป.1
8
9
17
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
10
15
25
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
23
11
34
1
รวมประถม
75
67
142
6
ม.1
20
13
33
1
ม.2
24
14
38
1
ม.3
15
32
47
2
รวมมัธยมต้น
59
59
118
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
147
311
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...