ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
9
17
1
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
29
26
55
3
ป.1
15
10
25
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
15
7
22
1
ป.4
10
15
25
1
ป.5
9
12
21
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
68
67
135
6
ม.1
33
14
47
2
ม.2
18
13
31
1
ม.3
23
14
37
1
รวมมัธยมต้น
74
41
115
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
134
305
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...