ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
14
22
1
อบ.3
7
14
21
1
รวม อบ.
15
28
43
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
8
15
23
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
59
60
119
6
ม.1
11
10
21
1
ม.2
12
12
24
1
ม.3
14
12
26
1
รวมมัธยมต้น
37
34
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
122
233
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...