ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
10
15
25
1
รวม อบ.
14
25
39
2
ป.1
6
15
21
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
10
16
26
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
8
16
24
1
รวมประถม
60
72
132
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
12
12
24
1
รวมมัธยมต้น
35
31
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
128
237
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...