ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
12
17
29
3
ป.1
8
9
17
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
12
4
16
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
51
32
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
49
112
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...